ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٥١. یارێکی دڵازاردەری شۆخێکی بە کینی
یارێکی دڵازاردەری شۆخێکی بە کینی
ئافاتی دڵی عالەم و ئاشووبی زەمینی
من تابی هوجوومی سەفی موژگانی ئەتۆم کوا؟
دایم بە کەمانی خەمی ئەبرۆ لە کەمینی
تۆ هەر نەوەکوو دوزدی مەتاعی خیرەدی و هۆش
سەرقافڵەیی جەردەیی بارخانەیی دینی
وێنەت ئەکەم و نایکەم و دەیڵێم و دەناڵم
تۆ یا پەریی بێ پەڕی یا ئاهوویی چینی
مەقسوودی و مەرغووبی و مەحبووبی قولووبی
شیرینی و ڕەنگینی و خەندە نمەکینی
هێند خەندەیی ئابدار و لەتیفە بەتەراوەت
خەوفم هەیە بتوێتەوە لێوی شەکەرینی
شامی غەمی هیجر و ئەلەمم دێتە نیهایەت
گەر دەربکەوێ ڕووی شەفەق و سوبحی جەبینی
گەر ڕافزی و شیمە و گەر گەبر و یەهوودە
هەرچی هەیە وەڵڵاهی منم تابیعی دینی
موددێکە کە دوور بووم و جەفادیدە و ڕەنجوور
نەتپرسی: کە کوا زێوەر و ئەشعاری مەتینی؟

پەراوێز edit