ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٥٠. چاوت شەهەنشەهێکە ئەبرۆت وەکوو وەزیری
چاوت شەهەنشەهێکە، ئەبرۆت وەکوو وەزیری
بۆ قەتڵی عاشقانت موختاریی و ئەمیری
بە تیغی ناز و حوسنی جانم شکافتەیی بوو
جەرگم بووە نیشانەی هوجوومی دەستەتیری
دەستەونەزەر ئەوەستن تابووری عاشقانت
موشتاقی حوکم و ئەمرن لە نوتقی وەک موشیری
ئەم دەردی عەشقە هەر گا ڕێگەی بە جێگەیێ برد
مردن نەبێ کە لای با! ناڕوا بە دەردی پیری
هەرگیز لە دەردی عەشقی زێوەر! نەکەی شکایەت
ئێستا تەقەڕڕوبت بوو بە واسیتەی ئەسیری

پەراوێز edit