ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٢٥. دوڕڕی عەدەنە تەلعەتی نیکوویی برایم
دوڕڕی عەدەنە تەلعەتی نیکوویی برایم
سەروی چەمەنە قامەتی دڵجوویی برایم
نەخشینە بە نووکی قەڵەمی سونعی ئیلاهی
دنیا ئەگرێ قووەتی بازوویی برایم
فیکرم هەموو ڕەنگینە لە فەیزی دڵی خوێنین
ئەی من بە فیدای خەنجەری ئەبروویی برایم
ئەستێرەیی ڕوخساری دڵی عالەمی سووتان
بورهانی مونەججیم بوو مەگەر ڕوویی برایم
بیستوومە بە دام و بە شکار ئاسک ئەگیرێ
ئینسان ئەگرێ دیدەیی ئاهوویی برایم
دەعوایی شەهادەت ئەکەم جەننەت ئەگەر بوو
تاری کفنم ڕوشتەیی گێسوویی برایم
ئەو نیعمەتە پڕ لەززەتە ڕۆژێ کە ببینم
دەستی من ئەسەر گەردن و ئەستۆیی برایم
بەدبەختییە ئازادی لە زنجیری مەحەببەت
بەم ڕەنگەیە تا سیلسیلەیی موویی برایم
زێوەر بەحەزەر بە ئەمە ئاشووبە پەیا بوو
ئیمان ئەدزێ قووەتی بازوویی برایم

پەراوێز edit