ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٢٤. بەم فیرقەتی تۆ هەر وەکوو دێوانە دەناڵم
بەم فیرقەتی تۆ هەر وەکوو دێوانە دەناڵم
بەرقی غەمی تۆ ئاگری بەرداوەتە ماڵم
پەروانەم و پەروای سەری خۆم نییە بێ تۆ
دێوانەم و سەحرا بووەتە خانە و ماڵم
پەنجەم وەکوو تیشە لە فیراقت لە فەرقدا
فەرهادم و کوا ئەرمەنیی دیدەغەزاڵم؟
خاڵی سیەهت کەوتە ئەسەر لەعلی بەدەخشان
بۆ نەیکەمە قوربانی لەبت فیکر و خەیاڵم
بۆ پەرچەمی پڕ چینی ئەتۆ ڕۆحە فیدای بێ
بۆ قیمەتی ماچێکە دەبەخشم سەر و ماڵم
هەر چەندە کە توڕڕەی وەکوو ڕێحانەیی باغە
پابەندی ئەوێ نیم و ئەسیری خەتوخاڵم
هیجرانە لە یاران و ڕەفیقان و عەزیزان
مەعلوومە کە وەک قومریی بێچارە دەناڵم
دوێنێ کە لە جانیب منەوە تووشی خەفەت بووی
یاڕەببی دەسی من بخەیە کۆتەیی زاڵم
مەشغووڵی خەیاڵی لەبی لەعلی نمەکینە
ساعات و دەقیقە، شەو و ڕۆژ و مەه و ساڵم
ڕەحمت لە دڵا بێت و نیگاهێ بەسە بۆ من
گاهێ بەغەڵەت تۆ خەبەرێ بگرە لە حاڵم
زێوەر بەتەمای میهر و وەفای تۆیە ئەگەر چی
نەیدیوە بەجوز یاری جەفاپیشە و زاڵم

پەراوێز edit