ئاڵەکۆک

وەفایی add_a_photo
وەفایی دیوانی وەفایی
٥. یار هاتە تەبەسسوم بە هەناسەی منی مەبهووت
یار هاتە تەبەسسوم بە هەناسەی منی مەبهووت
گوڵ گوڵ بە نەسیمی سەحەری غونچە دەپشکووت
وا زولفی لەسەر گەردەنی لاچوو بە هەناسەم
شەو فەجری بەیان بوو کە نەسیمی سەحەر ئەنگووت
هاڕووتی دڵم هات و لە چاهی زەنەخت کەوت
سەرگەشتە لە دووی غەمزە بە دوو نێرگسی جادووت
ئەبرۆت مەدەدی زولفە بە کێشانی دڵاندا
بۆیێکی وەها خەم بووە شاهێن و تەرازووت
سەف بەستە هەموو مونتەزیری ئەمرو نیگاهن:
قوللابی موژەت، زولفی ڕەشت، گۆشەیی ئەبرووت
هەریێکی لەلایێ بە تەمای قەتڵی «وەفایی»ن:
تابووری حەبەش، لەشکری چین، عەسکەری هیندووت

پەراوێز edit