ئاڵەکۆک

وەفایی add_a_photo
وەفایی دیوانی وەفایی
٤. هەر کە دی جەننەت بە ڕوودا زولفی پڕتابی شکا
هەر کە دی جەننەت بە ڕوودا زولفی پڕتابی شکا
تاری سونبول، حورمەتی گوڵ، بەرگی سیرابی شکا
ماهی شەوئارام بە خەندە هات نیقابی کردەوە
ئاسمان نەزمی سورەییا، شەوقی مەهتابی شکا
کارگا خاکی بە سەر، وەستا بە ڕوو و سینە و برۆت!
نرخی قاقوم، قەدری خەز، بازاڕی سنجابی شکا
دەوری تووری کوڵمی دا فیرعەونی خەت چارەی نەهات
ئەی درێغا! سەد کەڕەت مووسا بە بێ تابی شکا
تاقی پەیوەستی برۆت وا بوو بە قیبلەی خاس و عام
کەعبە گەر بۆ خۆی بزانێ پشتی میحرابی شکا
کەس نییە لەو نوکتە حاڵیم کا وەفایی! دڵبەرم
خۆی دەمی هێنا، ئەمن گەستم، دڵی بابی شکا!

پەراوێز edit