ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
دەستێکی هەیە مەستییە ئەفەندی لە کەرەم دا
میوانی عەزیزی هەیە دایم لە حەرەمدا
ئەلحەق ژنەکەی موشفیقە دەرحەق بە غەریبان
سەد گانی بە ڕۆم داوە هەزاری بە عەجەم دا
هێند کێری هەتیوان بە کوزیا چوووە دایکی
دەستێکی شکابوو بە مناڵی لە شەکەمدا
بەر زەربەیی کام کێری قەوی کەوتووە ئاخۆ
بەو دەردە چووە ساعیدی ڕەشیدی لە ڕەحمدا
حەتتا کە مەجیدی کوڕی تەبعی جەوادە
سەد گانی بە یەک لەحزە بەبێ پوول و درەم دا
گەوواد و تەرەسی مولحید و بێدین و مونافیق
مەردوود نییە میسلی لە مسقۆف و عەجەمدا
بۆ سەددی ڕەهی قافڵە وەک تەپڵی سکەندەر
ئاوازی دەهۆڵی کوزی دایکی لە حەرەمدا
ئەو کێرە زلەی کێ بوو لە کێلانی فەتاح بەگ
مشتێکی کوتایە کوزی، مشتێکی لە دەم دا

پەراوێز edit