ئاڵەکۆک

شێخ ڕەزای تاڵەبانی add_a_photo
لە تەرەف کێرەوە بەریدی سەبا
بۆ مودیری قزڵجە نامە دەبا
بۆ جەنابی «مقرب الخاقان»
میر عەلی بەگ لە ئەنجەبی نوجەبا
میرم ئایا چلۆنە عیللەتەکەت
باز بە خارشتە بن گونت عەجەبا
ئیحتیاجت بنووسە عەیبی چییە
مەحرەمی ڕازی تۆم بە عەهدی سیبا
سەد تڕت دا بە کوودەکی لە گونم
ئەی تڕت ڕەعد و وەی تست ڕەشەبا
دوودەمانتان چرووکە بونیادی
بۆ قەباحەت «بەنم دەخیل»، هە بەبا!
عەبدوڕەحمان بەگی برات فەرمووی
ئابڕووی خانەدان کە عەلی ئەیبا
خاڵە کوێرەش سەراحەتەن ئەیوت
کە عەلی بەگ بووە بە دێڵە بەبا
لە ئابائت ئیبا مەکە میرم
هذه ارثکم اخاً و أبا
گەر بە کێری قزڵجە تێر ناخۆی
وەرە شێخ ڕەزا بە ڕەشتا با

پەراوێز edit