ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
١٩. میرزام یە وەعدەی نەو وەهارانەن
میرزام یە وەعدەی نەو وەهارانەن
سەرەتای تەلمیت خاتر دارانەن
فەسڵ وەسڵ دۆست سەیر هەردانەن
لەڕەی لەڕزانەی زەنەخ دارانەن
زەمزەمەی بوڵبوڵ، دەبدەبەی گوڵەن
نە زارەی هوزار دەروون پەڕ چڵەن
نە پرشەی شەونم نە ڕووی پەردەوە
نەرگز مەست چەم وەلاو کەردەوە
نەقارەی منقار تەیرانی سوب خێز
بێزەنان نەغمەی نەکیسای پەروێز
چریکەی چەکاوس چون حەنجەرەی عود
مەر دەنگی چل چەنگ پەنجەی بارەبود
هۆ هۆی بایەقوش شەو وە هەردەوە
زامی دەردینان تازە کەردەوە
دەنگی قیڕەی قاز سوب نە سەحرای سووس
مەر موزیقەی مەشق شەهەنشای عەرووس
تیپ تیپ قوڵنگان قەتارەی قازان
میرزام تا وە ژوور ئاوات مەوازان
جەرەس وە ئاهەنگ خۆش قانوونەوە
دەنگ وە سەدای ساز ئەرغەنوونەوە
قومری وە قووقووی نەغمەی هوێشەوە
مل وە تەوقی زەڕ وەفا ڕیشەوە
قوقوشەن وە فەرق شاخی سەروەوە
مەر حاجی وەرای سەفا و مەروەوە
قەواقوی قەتار قوڵەنگی تیژ پەڕ
کەردەن هۆش و گۆش کەڕڕووبییان کەڕ
فەرشی فەرەح بەخش سەوزەی قەدەم خێر
فەرشەنەن وە مڵک سەحرای گەرمەسێر
دەی ساجەی دەمدا هەر کەس دڵێش بۆ
چوین بوڵبوڵ هەوای سەودای گوڵێش بۆ
یا خود چوین فەرهاد دڵ ئاهەرین بۆ
مەزەی مەزاقش نامی شیرین بۆ
یا خود جە دەروون مایە مەیلش بۆ
چون مەجنوون هەوای خاڵی لەیلش بۆ
مەبۆ ئەزمی سەیر سەوزە و سارا کۆ
دامانش نە هوون دەروون دارا کۆ
نەو فەیزی فتووح نەو وەهارەوە
نەو بەیزای ئەنوار کۆی دڵدارەوە
سەیری سەحرا و دەشت سەری دیارانەن
ناڵەی مورغەزار... مێرغوزارانەن
دۆست لە بەهانەی دڵستانی بۆ
لا قەید نە جەواب «لَن تَرانی» بۆ
شەو سەرگەردانان سەر ئازاد کەرۆ
شیان وە وادی أیمَن شاد کەرۆ
مەر مەلایش نیشۆ شەو نە دەیجووردا
نە تیرەی تاریک سیای بێ نووردا
ئەر ستارەم بێ نەوا و بەرگ بۆ
وە دینی دڵدار هویت شاد مەرگ بۆ

پەراوێز edit