ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
مەلای جەباری دیوانی مەلای جەباری
٢٠. مەحموودی پڕ جوود غەزنەوی تەرزم
مەحموودی پڕ جوود غەزنەوی تەرزم
کیانابێت جلێ پەی دەفعی لەرزم
ئەو شاهەنشا نەرد نیک و بەد شانا
پەی تۆ تەوقی زەڕ پەی من جل کیانا
ڕەزام وە قەزای ئەو سوبحانەوە
ئەر سەد مەجرووح بام وەی پاڵانەوە
تۆیش وەش بای وە تەوق ساف تەڵاوە
حەق ڕووت نەکەرۆ وەلای بەڵاوە
ئافەرین میرزام خوات لێ بۆ ڕازی
تەکزیبت نەکەرد خواجەی شیرازی
لە جوابی فەرەنجییە دیارییەکەی مەحموود پاشای جافدا

پەراوێز edit