ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٦. زەڕگۇن کەردەوە
زەڕگۇن کەردەوە...
نەووەهار زەمین زەڕگۇن کەردەوە

سۊزەی دار کېشا سەر جە پەردەوە
شەو بە شەونم، خاو دیدەش بەردەوە

خېزا بارخانەی بادی سەبایی
کەردەوە بنەی تاقە گوشایی

چەمەن بۍ مەجلیس گوڵانی وەش بۊ
توند کەرد تەنافان، هۊردا چەتری نۊ

داخڵ مەجلیسان مەستی جامی مەی
فەرما بوڵبوڵان نەوای سازی، نەی

کۊسار نمانا، ڕەنگێ زەڕگۇنی
شەقایق مەی کەرد نە جامی هۇنی

چنۇر دەماخ بەرز، سۊسەن خېمەکۊ
ساقی شەقایق، شەو شیفای شەوبۊ

بەڕەزایێ هەن بە ڕۇی تاوېران
تاریان چۇن تاری زوڵف خاوېران

بەڵۍ پەی کەسێ نە دڵ نەبۊش خار
بوېیارۆ بە زەوق سەرمەستی وەهار

نەک چۇن من خەریک دەردی بېدەرمان
تەن تاویای، تاو ئایری زامان

منیش جەفا و جەور جە دۇری یاران
ڕېزا جە دیدەم ئەسرین چۇن واران
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit