ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٢. زڵێخام زوننار
زڵێخام زوننار...
پەرێ دینی تۆ، بەستەنم زوننار
بێ خەوف جە تانەی ڕەقیب و ئەغیار
ها شیم نە مەزهەب تایفەی کوففار
چوون شێخی سەنعان بەرشیام جە دین
پۆشام خەرقەی کوفر، تەرسای بێ ئایین
نەڕای دینی تۆ ها بەستم کەمەر
بەرشیام جە دین خودا و پێغەمبەر
پەی چێش؟ پەی حەڵقەی زوڵفی پڕ چینت
تاریکیی کوففار، دەوری جەمینت
تا کە بواچان نەڕووی سەرزەمین
کەسێ پەی کەسێ بەرشیەن جە دین
هیچ نەداروون باک تۆم قبووڵ کەردەن
هەر تۆم خەیاڵەن، تا وە ڕۆی مەردەن
وەگەرنە تۆ هیچ حاڵم نەزانی
بە وێنەی مەجنوون داخ پێم مەنمانی
ئەوسا جەو دما وەسێتم خاکەن
تا مەرگ سامان دیدەم نمناکەن
تا ئەو ڕۆ خاکم بشۆ نە دیدە
ئەراگێڵی تۆم، لەب بەرگوزیدە

پەراوێز edit