ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩١. زڵێخام دارۆ
زڵێخام دارۆ...
شەستی تۆ مایەی زیندەگی دارۆ
با بەیۆ فێشتەر، جە هێزی ئارۆ
نەبا دڵ جە داخ گیانش بسپارۆ
پەی چێش بە پەیکان تۆ ژیانمەن؟
وەرنە نەمەندەن وەختی گیانمەن
ئازیز با بەیان خەدەنگان خاس خاس
پەیاپەی پەی پەی ژارالووی ئەڵماس
هەم بشان بشان بە ڕشتەی جەرگم
هەرتاکە بەرشۆ خۆفی ڕۆی مەرگم
شیەنم نە دڵ چەندە پەیکانێ
جەو بۆنە مەمەندەن نیمە جە گیانێ
فیدات بام، جە شەست مودارات نەبۆ
زیندەگی بەخشەن مەودای تیری تۆ

پەراوێز edit