ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨١. دەردین دڵ بە کام
دەردین دڵ بە کام...
مەر ئەوسا وینی دڵەی وېت بە کام

مەجنۇن ئاسا بای کۊ گەردی کەم فام
بېزار بای جە تەنگ ڕیسوا بای نە عام

بە ناخۇن کەنی بېستۇن بە چەنگ
بدەی بەسەردا هەردەم پارەی سەنگ

شەوان و ڕۊوان ئاه و ناڵەت بۊ
وە دەرگای فەڵەک زاری و لاڵەت بۊ

بە سۊزی ئاهت هەردەم کو تاوی
بە ناخۇن هەردەم سینە بشکاوی

تا مدیەی کەریم کارسازی بۍ چۇن
زەڕیو مەیلی تۊش مەوزۆنە دەرۇن

جە هەر دۇ لاوە مەیل مەبۊ حاسڵ
ئەوسا مەوینی تۊ وېت بە واسڵ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit