ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٢. دەلیل نەزانان
دەلیل نەزانان...
عەرزم بەر وە لای شای حاڵ نەزانان

ئەر پەرسۊ دەلیل یەکێ کېیانان
تۊ هەر بېدەنگ بە چۇن بۍ زوانان

بۊ بە زانۇدا تا تەوانات هەن
بواچە پەندش هەر موددەعات هەن

ئەر شی بە غەزەب لەنجە و لارە کەرد
فەرما، تۊ جە تەخت وېش ئاوارە کەرد

عەرزەی ناڕەواج، ڕەنج بە عەبەس وېم
هەزاران بې کەس، منیچ بېکەس وېم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit