ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧١. دڵە هەزارەن
دڵە هەزارەن...
ئەر سەد زامەتت هەزار هەزارەن

ئەر سەد خەیاڵت شەوان چۇن خارەن
بېوەفا، ئاخر جەفات بەی کارەن

فرە کەس چۇن من نە دایەرەی دەور
خەلق بېیەن پەرێ مەینەتان و جەور

ئاخر جەفاشان بۍ بارە بېیەن
بەین جە بەختشان ئاوارە بېیەن

سا بېوەفایان، پەرێ ئەو یاران
وەفا و مەیلشان، بەبۍ موداران
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit