ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٠. دڵە هۇناوان
دڵە هۇناوان...
وەس دەرەم نە جەرگ بەی تەور هۇناوان

وەس شەهیدم کەر، یەندە بۍ تاوان
وەس ناوم کەم کەر جە ناوی ناوان

وەس دەرەم نە جەرگ نېشی ئەڵماسان
وەس چۇن قەسیم کەر جە زێد هەراسان

با وەس بکېشۇن سزای اناالحق
با وەس بسۊزۇن وە ئایر دۊزەق

دڵە دیت فەرهاد تاشا بېستۇن
دیت چېش ئاما پېش شایێ چۇن مەجنۇن؟

دیت بەهرام جە چین چۇن بی خاکنشین
دیت چۇن وەیلان بی خەسرەو پەی شیرین؟

دیت پۊشا زوننار شېخی سەنعانی
دیت چۇن کەفت یۊسف نە چای زوڵمانی؟

ئەوان گرد خەریک نەو وڵاتێ بین
هەر یەک پادشای سەر بیساتێ بین

بەو گشت ئەساسە و گەنج و ماڵەوە
بەو گشت جەواهیر دانەی لاڵەوە

بەو گشت شەوق و زەوق بەو جەمینەوە
بەو نازەنینی دنیا و دینەوە

نەکەردەن عیلاج دەردەداری دڵ
تا مەنزڵ بەردەن بە سەرحەدی گڵ

سا تۊ چە حاسڵ جەفا بەردەنت
هەر ئاه بکېشە تا ڕۊی مەردەنت
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit