ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥٩. دڵە ئەر ناڵەت
دڵە ئەر ناڵەت...
واچمۍ جە گەردۇن، بوېیەرۊ ناڵەت

جە ئەزەل بەی تەور نوسیان تاڵەت
چ سۇد مەدۊ پېت، ئەی شیفا و لاڵەت؟

گەردۇن کەی بە قەید ئاهی سەردەوەن؟
داخم، ئای چەند داخ، نە تۊی پەردەوەن

ئەر وە ناڵە و دەرد کەس خەلاس مەکەرد
مەجنۇن جە کۊی نەجد کەی مەبی وە گەرد؟

بۍ سۇدەن دەعوای خەلاسی کەردەن
خاس ئېدەن ئاوات وازی وە مەردەن

بۍ ڕای، چۇن چەرخ غەزەب گرتەن لېت
کەی سۇد مەوینی تۊ جە مایەی وېت؟
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit