ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥٨. دڵبەر نەداوە
دڵبەر نەداوە...
دەلیل شی پەی دڵ، دڵبەر نەداوە

ئاما بە ئاهی سەردی سېیاوە
ئایر نە تۊی دڵ سفتەم وەرداوە

ئەر مەشۊ پەی دڵ، دڵ وېش نە ساغەن
وەرنە دەرۇنم پڕ درد و داغەن

ئەر ئارۊ تاوام ئاوێ مەڕېزۇن
ئایر نە پای بەخت سېیا مەخېزۇن

وە گەر نەتاوام، نەبی، نەکریا
سەد کەس تاڵان شی، منیش دڵ بېیا
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit