ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥. ئارۊ دیم بە چەم، نازک ئەندامێ
ئارۊ دیم بە چەم، نازک ئەندامێ
ساوای تەن تەڕاو، تۇڵە نەمامێ

عەرعەر باڵایێ، شای جەمین جامێ
زوڵفان چۇن کەمەند خەیاتەی خامێ

گرتەبېش وە دەس تۇڵێ جە عەرعەر
ساوای نازک تەن، سافی ناز پەروەر

گاه بە دیڎەی ناز مەڎېیا پېشەدا
گا مەگېرت وە بەژن، باڵای وېشەدا

هەر وەخت پەیش مەڎېیا وە نازی چەمان
چەفت مەبی جە تاو موژەش، چۇن کەمان

ئەوسا مەگېرتش ڕاست چەنی باڵا
مەلەرزا و مەکەفت نە پاش مەلاڵا

یانی جە هەر کۊ نەمامێ باخ بۊ
یا ئەو وە باڵای وېش بە دەماخ بۊ

هەنی وە باڵای وېشان نەنازان
ئاوات وە سایەی، باڵاش بوازان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit