ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٢. تافی دېۋەزناۋ
تافی دېۋەزناۋ...
بولعەجەب تافەن، تافی دېۋەزناۋ

پەرېشان، عاشق، دەوەندەن بە تاو
بۍ سەبر و ئارام، بۍ خورد و بۍ خاو

نە لادۍ قەرار، جە ئاما و لوان
نە دەمی ساکن، جە دەنگ و دەوان

مودام بە سەد ڕەنگ نەغمە پەردازەن
مرواری غەڵتان پەی نسار سازەن

نەنیشۊ لەحزەی نەدارۊ درەنگ
موغەنی نەواز بە سەد هەزار ڕەنگ

من مودام حەیران جە پەشېو حاڵیش
جە بۍ خاوی و شەوق، جە لائوباڵیش

پەرسام ئەر هەی تاف دېۋەزناۋ مەکان
جە شېوەی دېۋان گېرتەنت نیشان!

دائیما سەرسام عاشق شېوەنی
جە عیشقی کېیەن بەی تەور لېوەنی؟

واتش هەی ئەبلە، کەم فامی سەرشېت
گۊش دەرە پەنەم تا بواچۇن پېت

ئەی سۊز و سەودا، ئەی بۍ قەراری
ئەی چەرخ و قسە، ئەی بۍ موداری

ئەی گەوهەر پاشی و ئەی دوڕ ئەفشانی
مرواری سازی و نقېم نیشانی

جە شەوقی ئانەن، منیش کەرد پەیدا
هەر جە عەشقی وېش شېتم کەرد شەیدا

بەی گشت شېوەوە بۍ قەرانەنان
پەی نساری ئەو منەت بارەنان

هەر کەس جەی دنیا عاشق سادق بۊ
سەرباز وېنەی باز، دڵ موافق بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit