ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٠. تا بەسەر یار بۊ
تا بەسەر یار بۊ...
یار ئەو یار خاسەن، تا بە سەر یار بۊ

مەیلش بە وېنەی سەیلی وەهار بۊ
دۇری یار پەرېش، زامەتی خار بۊ

چۇن کۇرەی ئایر بجۊشۊ بە تاو
بە بۍ یار نەشۊ، شەو نە دیدەش خاو

ئاهی سەرد کېشۊ شەوان نە جېدا
بېزار بۊ نەوجا، یار نەبۊش تېدا
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit