ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٦. یاران ڕای تەواف
یاران ڕای تەواف...
ڕۆیێ دڵ کەردش، عەزمی ڕای تەواف
نۆشا جامی عەیش، گیڵا قاف تا قاف
پەی کەعبەی مەقسوود، ڕەوزەی نووری ساف
چەند گیڵا وە کۆ، هەر شەو بێ یاوەر
بارکێشی مەینەت، پڕ جە سەودا سەر
چەند جە کلیسا، چەند جە خانەقاه
چەند جە مەیخانەی مەستانی مەی خاه
وێش موجەڕڕەد کەرد، پەی مەقسوودی خەیر
تا هەفت تەبەقەی زەمین کەردش سەیر
چەند بە فیکر وێنەی هەیئەتی پەروەر
گێڵا هەفت گەردوون، گەردان سەراسەر
هەرچی مەوجوود بێ نە کانی عەدەم
دڵەی مرادجۆ، لێش نیا قەدەم
ئاخر یەند گێڵا، نەدیش جە جایێ
پەیدا بۆ پەی دین، مەقسوودش ڕایێ
هانا بە جەستەی خەستەی کەفتەی وێش
شەو تا ڕۆ جە عیشق، تەن نەسرەفتەی وێش
بە سینەی پڕ دەرد، بە دڵەی پڕ هوون
بە فکری تەمام، سەر بەرد نە دەروون
سا کە دڵ زاناش، مایەش جە چێشەن
جۆیای جانفیدای قیبلەگای وێشەن

پەراوێز edit