ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٤. یاران وە دیدەم ئەمساڵ نەووەهار
یاران وە دیدەم ئەمساڵ نەووەهار
چوون دەروونمەن، سیا سفتەی تار
ئەو کەسێ واچۆ، ئینا خونچەی گوڵ
من دوودی ئاهم، بەر مشۆ نە دڵ
یانێ های جە خەم، تەمام دارانان
نێشی خار بە جەور جەرگش خارانان
وەی من سا ئەجەل، بەردەنش گیانم
سا نەبیا بەی تەور، چەندێ ژیانم

پەراوێز edit