ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٣. یاران من نەفەس
یاران من نەفەس...
پەی دیەن شەخسێ، پێم مەندەن نەفەس
ئەر ڕۆیێ سەد جار، بوینوو ئەو کەس
نە چەم مەبۆ تێر، نە دڵ ماچۆ وەس
ئەوسا کە ملۆ، مەشۆ گیانم
مەیەوە بەتەن، مەدۆ ژیانم
سا با دوور نەبۆ، جە دیدەم ساتێ
نەبا بە ئاهم، سۆچۆ وڵاتێ

پەراوێز edit