ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩٠. یاران سەرسامم
یاران سەرسامم...
سەودایی، کۆگەرد، وێڵ و سەرسامم
بیابان مەنزڵ، وێڵ و کەم فامم
قەیس ئاسا سەرسام، شای گوڵ ئەندامم
مەجنوون کەی چوون من، باری دەرد تاوان؟
کەی دووی هەناسەش بە گەردوون یاوان؟
شیشەی بەدنامیش مەپێکا وە سەنگ
وێش ڕیسوا نەکەرد، بە لەیل مەدا نەنگ
شاباش جەی تاقەت، بەی گشت دەردەوە
وەی سۆزی دەروون، سیڕ جە پەردەوە
غەیر جە سوبحدەم، شنۆی بادی سەرد
کەس جێم نەشنەفتەن، ناڵەی داخ و دەرد

پەراوێز edit