ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٨٩. یاران دێوانە
یاران دێوانە...
من خۆ ئاهیرناک، وێل و دێوانە
کەردەنم بە زێد، چۆڵ و وێرانە
سازانم چەنی بایەقوش لانە
ئەو بە ناڵەی وێش، من جە تاوی دەرد
بێداریش هەر شەو تا وە شەوەق زەرد
بەڵێ من هەر دەم، هەرسات جە نۆوە
جە دوودی ئاهم، ئاهیر مەبۆوە
متەرسوون ناکا بایەقوش باڵش
سووچیۆ بە ئاهم، پەشێو بۆ حاڵش
واچدێ بایەقوش، ئەر فامێ هەن پێش
ئەو جە هامسایەی، گڕ بە دەستش چێش؟
بشۆ وێش بدۆ بە ئاوای یانە
من بە ئەو چەنی، چۆڵ و وێرانە

پەراوێز edit