ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٨٠. هیجران بارە وێم
هیجران بارە وێم...
دایم تەن زوخاڵ، هیجران بارە وێم
ڕەنگ زەرد و زەبوون، دڵ ئازارە وێم
چوون زامەت داران، زەدەی مارە وێم
بە نێشی نەشتەر، دەروون ڕێشە وێم
تا بەڕۆی مەردەن جەفا کێشە وێم
بە زووخی زامان، دەروون کەیلە وێم
سۆزان چوون مەجنوون پەرێ لەیلە وێم
وێڵی ئەربەت گێڵ، مەنزڵ بەڕە وێم
با سەر خەم دایم دیدە تەڕە وێم

پەراوێز edit