ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٨١. هیجران زام کەردەن
هیجران زام کەردەن...
هیجران وە گیانم، هەزار زام کەردەن
ڕەنگم چوون خەزان، زایف و زەردەن
هەردەم جە نۆوە، ڕۆم ڕۆی نەبەردەن
جە دوودی ئاهم، عاڵەم تەمینەن
با سەر خەم دایم، دیدەم نەمینەن
چوون هیجرانیان، خەمیدە بەژنم
شادیم هەر شینەن، بەتاڵەن جەژنم
چونکە بەی تەورەن جەفا کێشانم
یا مەرگ، یا مەرهەم پەری ئێشانم

پەراوێز edit