ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧٩. هووناو وەشتانەن
هووناو وەشتانەن...
پەی تۆ، جە دیدەم هووناو وەشتانەن
باڵام وە کاڵای خەمان پەشتانەن
نە ئینە وادەی سەرگوزەشتانەن
ئەوەند نەمەردام، حەسرەتا جارێ
گەردەنای گەردوون بکەرداش کارێ
ئێمە و تۆ هەمڕاز، شەوێ تا بەڕۆ
جە شەودا نەدیام، خاوێ غەیر جە تۆ
گاهێ سەرگوزەشت، گاهێ شیرین ڕاز
گاگا جە تۆ ناز، گا جە من نیاز
ئەوسا ئەر مەرگم باما جەو دەمدا
بووڵم مەشانا، بە یانەی خەمدا

پەراوێز edit