ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤٩. چراغم نە دڵ
چراغم نە دڵ...
دڵ پڕ ئایرەن، بۆ وەس شۆ نە دڵ
نازکتەرەنی تۆ جە پەڕەی گوڵ
نەداری تاقەت، زوڵف بۆ سونبوڵ
دڵ ئاه مکێشۆ، گڕ مەیۆ وەبەر
نەبا نیشەڵڵا، پێت یاوا زەرەر
تێدا مەنیشە هەی بەرگوزیدە
بۆ با جات کەرۆ وەبانی دیدە
موژەم هەم دەردەم کەرۆت وە پەرچین
تا لێت نەیاوۆ ناواکی بەدبین
ئەوسا تەماشای سەرجۆی ڕەوان کەر
باڵات وێنەی نەی دەستەنیشان کەر
عەجەب یاگەتەن نەمامی وایەم
پایە بڵند بای پەرێ سەر سایەم

پەراوێز edit