ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤٨. چراغم نە جەرگ
چراغم نە جەرگ...
هیجرانی دووریت چنگ پێکان نە جەرگ
سەرتاپا سیا قەڵاخیمەن بەرگ
هەر ڕۆ مەوازوون سەد ئاوات وە مەرگ
دیدەم بێ نوورەن جە تاوی ئەسرین
هوون جێش مەتکیۆ چوون سفتەی برین
جەو ساوە دیدەم دوور کەفتەن جە تۆ
لێڵاویش لێڵەن، لێڵاوتەر مەبۆ
ڕۆشنی بیسات لێم بیەن بە تار
زیندەگیم تاڵەن وێنەی ژاری مار
کەسێ کە بەی تەور حاڵوو جەستەش بۆ
پێسە جۆیای وەسڵ ئاوات وەستەش بو
خاسش هەر ئێدەن مەرگش مێمان بۆ
مەگەر ئەو بە مەرگ دەردش دەرمان بۆ

پەراوێز edit