ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤٧. چراغم مەیل کە
چراغم مەیل کە...
ڕۆیێ بۆ وە سەیر چەمەنان مەیل کە
تەماشای ڕەنگ بەست ڕەشتەی سیوەیل کە
دامانی هەردان جە عەنبەر کەیل کە
وایەش هەر ئێدەن جە ناگا جارێ
بکەری وە ڕەنگ ڕشتەش گوزارێ
سیوەیل پەی شادەن، خەزان ڕەنگ و بۆ
بگێران جە شەوق شۆڵەی ڕەنگی تۆ

پەراوێز edit