ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤٦. چراغم شەهید
چراغم شەهید...
وەختێ وە نیگات مەکەریم شەهید
بۆ بەشقی خودای حەمید و مەجید
جە زوڵفی سیات یەک تایێ وەحید
بوزەم نە گەردەن بە وێنەی زوننار
بەو زوننارەوە بشوون وە مەزار
تائەر مەلەکان بیانیم وەسەر
وینان ئەو زوننار تۆم بەستەن کەمەر
شەرمی زوڵفی دێز سیات کەرانێ
عەزابی دۆزەخ پێم نەدەرانێ

پەراوێز edit