ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٦. چراغم بە وێم
چراغم بە وێم...
ئیمشەو دۆزەخ دیم، من بە دیدەی وێم
بڵێسەی پڕ دوود بە گڕ خێزا جێم
عەزاب ڕۆی حەشر، قیامەت دا پێم
قرچەی ئیستیخوان، کزەی دەروونم
بۆی کەبابی جەرگ جۆشییای هوونم
عالەم گشت تەمام جێش ئاما بە تەنگ
لوا بە سارا فرسەنگ بە فرسەنگ
بەو حاڵە من بیم ئەمشەو تا بە ڕۆ
هەر حاڵی بەدواز، دەوری دیدەت بۆ
فیدای باڵات بام زوڵف بۆ عەنبەرین
لەیلای سایەدار، زوڵف و خاڵ شیرین
سا دۆزەخ چێشەن؟ عەزابش جە کۆن؟
دۆزەخ هەر دۆزەخ دووریی باڵای تۆن
دەروونم ئایر توونی بێ ئاوەن
ناڵەم سەداش چەرخ گەردوون شکاوەن
ناڵەم جە ئاڵەم ئایر خێزنا
ئەسرینم تۆفان نووح ئەنگێزنا
من وێنەی غەواس غەرقی خەمیدە
گێج بیم نە گێجاو تۆفانی دیدە
چەنی ئاهی دەرد مەجنوون جە خاودا
هەر گێجم مەوەرد شەو نە گێجاودا

پەراوێز edit