ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٢٥. چراغم بێ ڕام
چراغم بێ ڕام...
مەتەرسوون نە جەور گەردوونی بێ ڕام
ماچوو نەک بێ مەیل ڕۆیێ جە ناکام
وەنەم شۆ وەقین دوور وزۆت جە لام
بە وێنەی مەجنوون ڕوو کەرۆ وە بەڕ
زەمین بە هووناو، دێدەم کەرۆ تەڕ
ئایری دووریت نە دڵ گێرون کۆ
بناڵوو جە داخ دەردی دووریی تۆ
قیبلەم ئەر گەردوون، ئێدش بۆ نە دڵ
هێمای وەر جە گشت، من بەرۆ وە گڵ
پەی چێش جای ئەلحەد تەنگنای گڵگۆ
خاستەرەن جە داخ دەردی دووریی تۆ

پەراوێز edit