ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢١٠. چراغ من زامەت
چراغ من زامەت...
من زامەت دار بوون بکێشون زامەت
من دەروون هوونی باری مەڵامەت
من مەینەتبار بوون، پەرێ ئەو قامەت
شەوان و ڕۆوان، ماهێ یا ساڵێ
ئەر بە تۆ یاوۆ کەمتەر مەڵاڵێ
ئەمن جیاتیش سەر و ماڵ و مین
ماڵ میراس بەرۆش، سەر خاکی زەمین

پەراوێز edit