ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٠٨. چراغ لەنگم بی
چراغ لەنگم بی...
جە دووریت زووان لاڵ و لەنگم بی
خاتر بە وێنەی سیا سەنگم بی
شەو هەر چەنی بەخت قار و جەنگم بی
نە توانام بی چەنی کەس دووان
نە پام هەن بێ تۆ وە جایێ لوان
وێنەی سەر سامان، نەزان هەواڵان
زەدەی زامی سەخت تیری خەیاڵان
وێڵ وێڵ مەگێڵوو بێزار جە ژیان
خەمی فراوان کەم مەندەن جە گیان؟
یانی های دووریت نەکەردەن کارێ؟
وەرنە مەر گڵکۆم بوینی جارێ

پەراوێز edit