ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٠٧. چراغ قوربانەن، قوربان نیەنان
چراغ قوربانەن، قوربان نیەنان
غەیر پەی تۆ پەی کەس قوربان نیەنان
دیدەم نیگەران تێغی دەستی تۆن
ئەڕواحم جۆیای کوشتەی قەستی تۆن
پەی تیغت جە هوون، مەوجەن دەروونم
بێ تیغت ڕەوان نمەبۆ هوونم
سا دەس وە قەبزەی تیغی ئەلماس بەر
قوربانی جە دەست قوربان خەلاس کەر
ئەر سەد کە وینۆ دەستت ئازارێ
سەوابتەر نیەن جەی کارە کارێ
تیغ بە دەستی وێت بنیەم نە گەردەن
تۆ ساحیب سەواب، من شاد وە مەردەن

پەراوێز edit