ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٩٢. چراغ جە خاودا
چراغ جە خاودا...
نیمەشەو ئامای جە وەختی خاودا
ئایر دای نە دڵ، دەروونم تاو دا
دیدەم بە موژگان، سەیلی زاخاو دا
دەرسات جە خاودا ئوفتادەی پات بیم
ڕوخسار گەرد ئالوود، خاکی پاڵات بیم
واتم مەر بدیەی وە جەستەی حاڵم
بزانی پەی چێش دەروون زوخاڵم
تۆ جە تانەی بەد ڕەقیبان تەرسای
هیچ حاڵی دەروون سفتەم نەپەرسای
ڕوو لێم گەردنای، من سەرگەردان بیم
وەی تەور پابەندی بەندی دەوران بیم
فیدات بام واتەی بەدکاران چێشەن
تۆ دڵت جێشان یەند بەد ئەندێشەن؟

پەراوێز edit