ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨٧. چراغ ئەر ساتێ دوور گنون جە تۆ
چراغ ئەر ساتێ دوور گنون جە تۆ
نەمانون شەڵڵا بوینون ئەو ڕۆ
خەیاڵ چوون نەشتەر، دڵ مەکاوونۆ
دڵ، جە دیدەم سەیل. زوخ مەتاوونۆ
دیدەم بینایی تێش نمەمانۆ
پەڕ و باڵ نە دەور زوڵمات مەشانۆ
بەشقی شای شاهان، هەی بەرگوزیدە
بینایم تۆنی بۆ شۆم نە دیدە

پەراوێز edit