ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨٤. پەشیۆ جە پەیکان نازک ئەندازان
پەشیۆ جە پەیکان نازک ئەندازان
چە جای تۆ نەمن، دەروونم ئازان
ئەر سەد بار ئێمە خاڵی خەیاڵیم
جە سۆزی سەودای دەردین بە تاڵیم
بەڵێ چوون زامدار کۆنە ساڵانیم
پێکیای پەیکان سۆسەن خاڵانیم
هەر وەختێ ناگا دیدە تەتارێ
نیگا مەکەرۆ لێمان بە قارێ
زامی کۆنە و نۆ، دیسان جە نۆوە
چەنی دەردی مەرگ تازە مبۆوە
[مەولام تۆ مەولای گشتین مەولانی
هومێم هەر بە تۆن مەولای ئەولانی]
سا تۆ چوون بەی تەور، هاڵێ پێت یاوان
زامی نەو کەردەن دەروونت ئاوان
شەرت نیەن جۆیای دارووی زامان بی
خاس ئیدەن جەی زام، زوخین دامان بی
جە وەش نەفەسی، چەنی ئێشی زام
هەر شەو بیاوۆ، ساحێب زام بە کام

پەراوێز edit