ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨٣. پڕ خومارشەن
پڕ خومارشەن...
شیرین دوو دیدەی پڕ خومارشەن
جەو پەی دیدە و دڵ ئینتیزارشەن
فێشتەر مەیلشەن، کەمتەر قارشەن
گاگایێ بە سێخ دڵ مەدۆ بە تێغ
شێوەش مەڵهەمەن جێم کەرۆ درێغ
یانی ئە و زایف باری دەرد نیەن
نیمەشەو کوشتەی ئاهی سەرد نیەن
وەرنە زەڕیۆ مەیل ئەو سۆسەن خاڵە
وەسەن پەی شیفای زامی سەد ساڵە

پەراوێز edit