ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٥٩. مەبۆ نەبۆش ژ‌ەنگ
مەبۆ نەبۆش ژ‌ەنگ...
ئاینەی عاشق مەبۆ نەبۆش ژ‌ەنگ
هەم نەبۆ مایە، یەک ڕەنگیش، دوو ڕەنگ
هەم نەبۆ جە جەور جەفای نەنگ، بە تەنگ
بە وێنەی فەرهاد یەکتا بەندە بۆ
نەقشی نێش جەڕووی سەنگ کەندەبۆ
با ئەو شەو و ڕۆ، هەر ئێد بۆ کارش
شەو بە زوڵف زانۆ، ڕۆ بە ڕووی یارش
هەر کەس دەردی عەشق بەی تەور مەویارۆ
شەرتەن پێش واچان، مایەی نوور دارۆ

پەراوێز edit