ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٨. قیبلەم نەکێشۆ
قیبلەم نەکێشۆ...
سەرێ کە سەودای خاڵت نەکێشۆ
خاترێ بە غەم، تۆ، نەیەندێشۆ
بە زامی ناواک، سوب سەحەر ئێشۆ
سەرێ وەلای تۆ سەر نەدۆ شەوان
پایێ کە نەیۆ وەلات وە دەوان
ئەو سەر سەرنگوون گڵکۆی تازە بۆ
ئەو پا گەستەی مار بێ ئیجازە بۆ
دیدەی نەوینۆ هەر سەحەر ڕەنگت
زوانێ هەر شەو نەبۆ هام دەنگت
ئەو دیدە ئەسرش بێ مدارا بۆ
ئەو زوان بە سەنگ سیای سارا بۆ
دەستیۆ نەکەرۆ سەیرانی باخت
نەکەرۆ خزمەت بەرزی دەماخت
ئەو دەستە بەستەی جەلادی گەور بۆ
هەر ڕۆ جە نۆوە سزاش بەی تەور بۆ
قیبلەم دووری تۆ یەکجار منش کوشت
بیللا بەی تەور بۆ بێزارم جە گشت

پەراوێز edit