ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٨. قیبلەم نەکېشۊ
قیبلەم نەکېشۊ...
سەرێ کە سەودای خاڵت نەکېشۊ

خاترێ بە غەم، تۊ، نەیەندېشۊ
بە زامی ناواک، سوب سەحەر ئېشۊ

سەرێ وە لای تۊ سەر نەڎۊ شەوان
پایێ کە نەیۊ وە لات وە دەوان

ئەو سەر سەرنگۇن گڵکۊی تازە بۊ
ئەو پا گەستەی مار بۍ ئیجازە بۊ

دیدەی نەوینۊ هەر سەحەر ڕەنگت
زوانێ هەر شەو نەبۊ هام دەنگت

ئەو دیدە ئەسرش بۍ مدارا بۊ
ئەو زوان بە سەنگ سېیای سارا بۊ

دەستیو نەکەرۊ سەیرانی باخت
نەکەرۊ خزمەت بەرزی دەماخت

ئەو دەستە بەستەی جەلادی گەور بۊ
هەر ڕۊ جە نۊوە سزاش بەی تەور بۊ

قیبلەم دۇری تۊ یەکجار منش کوشت
بیللا بەی تەور بۊ بېزارم جە گشت
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit