ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٩. قیبلەم وانابۆ
قیبلەم وانابۆ...
وەر جە تۆ فێشتەر، کەسم وانابۆ
وە هەردوو دیدەم، نەشتەر شانابۆ
غەیر جە تۆ کەسم بە خاس زانابۆ
ئەر من -- تۆم نە دەم زیا بۆ
ئاهیر وە میحراب مزگیم نیا بۆ
ئەر باوەڕ داری، شای لاڵ جەمینان
بدان وە تاڵەم، ناحەق مەوینان
وەرنە سپەردیم وەبێ ڕایی وێت
هەناسەی سیای سەردم گەرۆ پێت

پەراوێز edit