ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٦. قیبلەم نمانا
قیبلەم نمانا...
تایێ جە گېسۇش، پەنەم نمانا

دین جە دەستم سەند، زوننارم سانا
وەشی ئەی دنیا هیچ پېم نەمانا

هەی داد، هەی بېداد، هەی های، هەی هانا
تایێ بی بەی تەور ستەم نمانا

ئەر وەر دۇ زوڵفان، دۇ دەستەی کڵاف
شېخانی کەبیر، سۊفیانی ساف

مەشان نە مەزهەب تەمام بېدینان
ئیمان موەرشان، زوننار مەبینان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit