ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٦. قیبلەم نمانا
قیبلەم نمانا...
تایێ جە گێسووش، پەنەم نمانا
دین جە دەستم سەند، زوننارم سانا
وەشی ئەی دنیا هیچ پێم نەمانا
هەی داد، هەی بێداد، هەی های، هەی هانا
تایێ بی بەی تەور ستەم نمانا
ئەر وەر دوو زوڵفان، دوو دەستەی کڵاف
شێخانی کەبیر، سۆفیانی ساف
مەشان نە مەزهەب تەمام بێ دینان
ئیمان موەرشان، زوننار مەبینان

پەراوێز edit