ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٥. قیبلەم سەفای تۊ
قیبلەم سەفای تۊ...
چېشەن نەیاوا، دڵ بە سەفای تۊ

من چۇن لەیلێ دیم، مېهر و وەفای تۊ
جەو پەی نەپېچام سەر جە جەفای تۊ

وېنەی مەجنۇن دام، سەر بە جەفای تۊ
قانېع بیم بە قەید بەستەی وەفای تۊ

خۊ تۊ نمانای جەور و جەفا پېم
من هەر جەفای تۊ شیرینتەرەن لېم

سەوگەندم بە تۊن، شای ساحېب وەفا
ئەر سەد جەی بەتەر، پېم مڎەی جەفا

من هەر مەجنۇنم، جۊیای جەفانان
جان فیدای لەیلی ساحېب وەفانان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit