ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٤. قیبلەم دیم نەدیم
قیبلەم دیم نەدیم ...
خاڵت خاوێ بی، جارێ دیم نەدیم
بە ئیخلاس نەڕای عیشقت، شیم نەشیم
پەشتانی باڵات جاری بیم نەبیم
شوکرانەی وەسڵت، وانام نەوانام
تۆم بە دۆستی وێم، زانام نەزانام
قیبلەم چوون وەفات، بێ وەفایی بی
ڕەواییم جەلات، ناڕەوایی بی
یا شا هەر کەسێ بێ وەفا و بەین بۆ
گیرۆدەی غەزەب ئیمام حسەین بۆ

پەراوێز edit