ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٤. قیبلەم دیم نەدیم
قیبلەم دیم نەدیم...
خاڵت خاوێ بی، جارێ دیم نەدیم

بە ئېخلاس نە ڕای عېشقت، شیم نەشیم
پەشتانی باڵات جاری بیم نەبیم

شوکرانەی وەسڵت، وانام نەوانام
تۊم بە دۊستی وېم، زانام نەزانام

قیبلەم چۇن وەفات، بۍ وەفایی بی
ڕەواییم جە لات، ناڕەوایی بی

یا شا هەر کەسێ بېوەفا و بەین بۊ
گیرۊدەی غەزەب ئیمام حسەین بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit