ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٣. قیبلەم دیدارت
قیبلەم دیدارت...
ئەم شەو وەکارەن، جیلوەی دیدارت

نیم نیگای وە ناز، جیلوەی دیدارت
ئیشارەی ئەبرۆی سېیای تاتارت

لادەر پەردەی شەرم جەڕۇی ڕوخسارت
فەلەک نەشېونۊ گەرمیی بازاڕت

تا یاران بەیان بوینان بە چەم
سەرنۇکی ئەنگوشت بگیران نە دەم

من ئاسا بنیان پا وە ئەخگەردا
بۇڵی سفتەی من بکەن وە سەردا

هەنی نەکەران مونای خەمبارت
فەلەک نەشېونۊ گەرمیی بازاڕت
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit